Projekty

Komplexní projekční činnost
vodní nádrže, ČOV,
kanalizace, vodovody,
úpravny vody
poradenství a konzultace


Inženýring

Příprava a zpracování investičních záměrů, dohled a zastupování investora při výstavbě


TBD

Zajištění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly


ČOVnádrže

Dodávka a výstavba nových čistíren odpadních vod, septiků a nádrží na dešťovou vodu, servis stávajících ČOV


Vodní audit

Posudky se státní dotací 50%
Odpovědné hospodaření s vodou
pro ISO 46001

Společnost NOVAQUA s.r.o.

se zaměřuje na komplexní inženýrské a projekční činnosti při přípravě, návrhu a realizaci staveb se specializací na vodohospodářské stavby. Čistírny odpadních vod a septiky zároveň dodáváme a osazujeme. Společnost byla založena v roce 2010. Naším základním přístupem je otevřené a vstřícné jednání v zájmu zákazníka. Vážíme si odbornosti, loajality a důvěry, díky nimž se daří budovat oboustranně korektní vztahy. Díky našemu přístupu se řadí mezi naše stálé zákazníky řada soukromých i veřejných investorů. Společnost NOVAQUA je certifikovaným prodejcem čistíren odpadních vod ENVI-PUR.